Merenkulku

LNG polttoaineena

Puhdasta polttoainetta kaikille alustyypeille Meriliikentessä LNG, eli nesteytetty maakaasu on yleistynyt polttoaineena. Lng-Liquefied natural gas on puhtainta meriliikenteen polttoainetta ja se täyttää tiukentuvat päästövaatimukset. LNG:n käyttö poistaa rikkipäästöt lähes kokonaan ja vähentää merkittävästi alusten hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. Kaasu palaa puhtaalla liekillä muodostamatta nokea tai tuhkaa.

Luotsaus

Luotsaus

  Luotsauksen historiaa ja nykypäivää kuvat © Navigointi on yhtäaikaisesti paikanmääritystä, ohjailua ja aluksen hallintaa. Navigoinnin katsotaan alkaneen aluksen lähdettyä liikkeelle, ja se päättyy saavuttaessa määränpäähän. Rannikon läheisyydessä väylätila pienenee ja paikanmäärityksen, sekä aluksen liikkeiden ennustamisen merkitys kasvaa . Rajoitetussa väylätilassa tapahtuvaa, suurta tarkkuutta vaativaa navigointia on luotsaus.