infoa

Sivustolla on käytössä erilaisia lyhenteitä eri yhteyksissä. On syytä selventää mitä erilaiset lyhenteet ja termit tarkoittavat.

Laivojen yleisimmin käyttämät polttoaineet ovat:

HFO – engl. Heavy Fuel Oil, raskas polttoöljy

MDO – Marine Diesel Oil, meridiesel

MGO – Marine Gas Oil, kaasuöljy

LNG – Liquified Natural Gas, nesteytetty maakaasu

IFO – Intermediate Fuel Oil, keskiraskas polttoöljy

DO – dieselöljy (yleisesti ottaen)

MDO:sta ja MGO:sta käytetään myös yleisnimitystä kevyt polttoöljy.

Vähärikkisen meridieselin ominaispaino on 0,88t/m3

Polttoaineen valmistusta Naantalin jalostamolla

Erilaiset polttoaineet ovat raakaöljyn tislaus ja krakkausprosesseissa syntyviä tuotteita sekä niiden sekoituksia.

HFO on halvempaa ja sisältää enemmän epäpuhtausia. Se täytyy lämmittää yli sata-asteiseksi, jotta se saadaan tarpeeksi juoksevaan muotoon polttoainejärjestelmässä.

HFO on polttoaineena ainoastaan suurissa hidaskäyntisissä kaksitahtisissa, ja keskinopeissa nelitahtimoottoreissa.

Muita laivan eri tankeissa käytettäviä nesteitä ovat:

BW – Ballast Water, painolastivesi

FW – Fresh Water, makea juomavesi

Konttialusten yhteydessä on mainittu suurin kontinkuljetuskapasiteetti, TEU.

TEU on konttiliikenteen perusmittayksikkö, joka tulee sanoista twenty-foot equivalent units.

Yksi TEU tarkoitaa yhtä 20 jalan konttia, jonka pituus on 20 jalkaa. Metreinä kontin mitat ovat:

pituus: 6m, leveys: 2,3m korkeus: 2,3m. Tilavuus 32m3

TEU-kontteja, tässä laivassa max 1118 kpl

Ebba Maersk aluksen pääkone on maailman suurin koskaan rakennettu polttomoottori. Wärtsilä 14 RT flex 96 C. Tässä koneessa on 14 sylinteriä rivissä. Yhden sylinterin halkaisija on 96cm. Moottorin käyntinopeus on 102 rpm. Yksi sylinteri tuottaa 57250 KW:n tehon, kokonaistehon ollessa 80080 KW. Polttoainenn kulutus 3,2 tonnia/vrk. Polttoainesäiliö 364t. (HFO)

Konttialus Ebba Maersk

Konetehot ilmoitetaan nykyisin kilowatteina entisten hevosvoimien sijaan: 1KW=1,36hv

Laivoissa on käytössä sekä kaksi-, että nelitahtisia dieselmoottoreita. Suurissa rahtilaivoissa käytetään hitaita kaksitahtisia pääkoneita.

Tankkilaivoissa käytetään inertkaasua eli suojakaasua lastitankeissa. Jotta kaasu tai palava neste voisi syttyä, se pitää olla sekoittuneena ilmaan oikeassa suhteessa. Inertkaasua käytetään lastitankeissa syrjäyttämään happi, jolloin tankin happipitoisuus jää alle alemman syttymisrajan (alle 5%).

Valmistetaan laivan pakokaasuista tai erillisellä laitteistolla

 

Inert gas generator

Rikkidirektiivin tultua voimaan vuoden 2015 alussa, saa polttoaineen rikkipitoisuus olla vain 0,1%. Muussa tapauksessa laivoissa on oltava käytössä rikkipesuri, joka pesee vedellä laivan pakokaasuista rikin pois. Makeaa vettä käyttävä pesuri sijaitsee yleensä savupiipussa. On olemassa myös merivesipesureita lähinnä valtamerillä ja mannertenvälisessä liikenteessä olevissa laivoissa.Rikkipesureiden pesuvesi johdetaan mereen erillisten puhdistuslaitosten läpi. Pesuvedestä erotettu öljyinen liete jätetään satamaan.

haluatko jakaa tämän...Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+