Luotsaus

Luotsaus

Luotsaus

  Luotsauksen historiaa ja nykypäivää kuvat © Navigointi on yhtäaikaisesti paikanmääritystä, ohjailua ja aluksen hallintaa. Navigoinnin katsotaan alkaneen aluksen lähdettyä liikkeelle, ja se päättyy saavuttaessa määränpäähän. Rannikon läheisyydessä väylätila pienenee ja paikanmäärityksen, sekä aluksen liikkeiden ennustamisen merkitys kasvaa . Rajoitetussa väylätilassa tapahtuvaa, suurta tarkkuutta vaativaa navigointia on luotsaus.