Merenkulku

Matkalla vastaantullutta

Matkalla vastaantullutta

  Laivakuvauksen ja kaiken muun siihen liittyvän ollessa päätoimisena harrastuksena, on kuvausmatkoille kertynyt vuosien aikana kilometrejä jonkin verran. Se, mitä tämä on tullut kaikkinensa maksamaan, ei viitsi edes laskea. Joskus saattaa pikaisesti mielessä käydä kysymys, että onko tässä välttämättä järkeä jos päivässä ajaa kolmensadan kilometrin lenkin ja ottaa sillä matkalla muutaman valokuvan. Onneksi tuo ajatus Jatka lukemista Matkalla vastaantullutta

LNG polttoaineena

Puhdasta polttoainetta kaikille alustyypeille Meriliikentessä LNG, eli nesteytetty maakaasu on yleistynyt polttoaineena. Lng-Liquefied natural gas on puhtainta meriliikenteen polttoainetta ja se täyttää tiukentuvat päästövaatimukset. LNG:n käyttö poistaa rikkipäästöt lähes kokonaan ja vähentää merkittävästi alusten hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. Kaasu palaa puhtaalla liekillä muodostamatta nokea tai tuhkaa.

Luotsaus

Luotsaus

  Luotsauksen historiaa ja nykypäivää kuvat © Navigointi on yhtäaikaisesti paikanmääritystä, ohjailua ja aluksen hallintaa. Navigoinnin katsotaan alkaneen aluksen lähdettyä liikkeelle, ja se päättyy saavuttaessa määränpäähän. Rannikon läheisyydessä väylätila pienenee ja paikanmäärityksen, sekä aluksen liikkeiden ennustamisen merkitys kasvaa . Rajoitetussa väylätilassa tapahtuvaa, suurta tarkkuutta vaativaa navigointia on luotsaus.

Kauppalaivasto

Kauppalaivasto

Suomen kauppalaivasto ja merihenkilöstö Varsinaisen kauppalaivaston muodostavat alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä, lukuun ottamatta proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia. Varsinainen kauppalaivasto on jaettu neljään pääryhmään: matkustaja-alukset, joihin kuuluvat matkustaja-alukset sekä ro-ro-matkustajaalukset; kuivalastialukset, joihin luetaan ro-ro lastialukset, irtolastialukset, konttialukset ja muut kuivalastialukset; säiliöalukset, joita ovat öljy-, kaasu- ja kemikaalisäiliöalukset; muut alukset, joihin luetaan mm. Jatka lukemista Kauppalaivasto